مشاوره و پژوهش های کاربردی

واحد مشاوره و پژوهش هاي کاربردي مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه با هدف ارائه خدمات پژوهشي سفارشي و مشاوره تخصصي در حوزه مديريت پروژه ايجاد شده است. از آنجائي که محيط پروژه و حوزه کاري مديريت پروژه بسيار گسترده، متنوع و متغير است، لذا تعريف خدمات پژوهشي استاندارد و همسان در بسياري مواقع پاسخگوي نياز پروژه هاي خاص و يا سازمانهاي پروژه محور نيست. در چنين مواردي ارائه خدمات مشاوره تخصصي و يا پژوهش هاي کاربردي تخصصي راهگشا خواهد بود.

خدمات قابل ارائه

خدمات قابل ارائه در اين واحد گستره وسيعي از موضوعات و شاخه هاي پژوهش و مشاوره را پوشش مي دهد که برخي از آنها عبارتند از:

 • طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت دانش پروژه/ سازمان هاي پروژه محور
 • مستندسازي فني و مديريتي پروژه ها
 • مستند سازي تجربيات مديران و دست اندرکاران پروژه ها
 • طراحي و استقرار دفتر مديريت پروژه PMO
 • طراحي و استقرار و ارزيابي سيستم هاي مديريت کيفيت پروژه
 • طراحي و استقرار متدولوژي جامع مديريت پروژه
 • طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت برنامه و پرتفوليو
 • طراحي و استقرار سيستم هاي مديريت سرمايه گذاري و دارائي
 • ارائه مشاوره جهت حضور در جايزه ملي و بين المللي مديريت پروژه بر اساس مدل PEM
 • ارائه مشاوره در مورد انتخاب سيستم هاي مديريت پروژه، تعالي سازماني و غيره
 • ارائه مشاوره و نيازسنجي در حوزه برنامه ريزي نيروي انساني پروژه و سازمان
 • برنامه ريزي استراتژيک در سازمان هاي پروژه محور
 • برگزاري کنفرانس ها و همايش هاي ملي و بين المللي


آسيب شناسي و عارضه يابي

واحد آسيب شناسي و عارضه يابي مرکز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه به منظور آسيب شناسي پروژه ها و سازمان هاي پروژه محور و ارائه راهکارهاي بهبود به آنها شكل گرفته است. به همين منظور اين واحد با بهره گيري از متخصصان خبره مديريت پروژه داخلي و خارجي و همچنين خبرگان صنايع نفت، گاز و پتروشيمي دو مدل ارزيابي مجزا به منظور آسيب شناسي پروژه ها و سازمان هاي پروژه محور طراحي کرده است (مدل جامع بلوغ مديريت پروژه CPM3 و مدل تعالي سازمان هاي پروژه محور PBOEM). علاوه بر اين دو مدل، واحد آسيب شناسي از ساير مدل هاي معتبر بين المللي نيز به منظور آسيب شناسي استفاده مي نمايد. اين واحد پس از انجام عارضه يابي پروژه ها و سازمان ها، راهکارهاي بهبود را با توجه به نتيجه آسيب شناسي و مقايسه بهترين شيوه ها ارائه، راهبري و اجرا مي نمايد.

خدمات قابل ارائه

 • آسيب شناسي و عارضه يابي پروژه هاي صنايع نفت
 • آسيب شناسي و عارضه يابي سازمانهاي پروژه محور فعال در صنايع نفت
 • تعريف، طراحي، راهبري و اجراي پروژه هاي بهبود سازماني
 • ارزيابي و انتخاب MC جهت پروژه هاي صنايع نفت
 • انجام مميزي داخلي جهت شرکت در جايزه ملي يا بين المللي مديريت پروژه
 • تربيت ارزياب داخل سازماني جهت شرکت در جايزه ملي يا بين المللي مديريت پروژه


آموزش و توسعه شايستگي

واحد آموزش و توسعه شايستگي به منظور افزايش ظرفيت مديريت پروژه در پروژه ها و سازمان هاي پروژه محور كشور ايجاد شده است. واحد آموزش تلاش نموده است با همكاري اساتيد و متخصصان حرفه اي مديريت پروژه در داخل و خارج كشور دوره هاي آموزشي و همچنين روش ها و شيوه هاي جديد آموزش در زمينه مديريت پروژه را براي پروژه هاي كشور تدوين و ارائه نمايد. لذا آموزش هاي مبتني بر شايستگي در زمينه مديريت پروژه براي اولين بار در كشور توسط واحد آموزش مركز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه و با مشاركت و همكاري متخصصان خارجي و داخلي طراحي، تعريف، تدوين و اجرا شده است.

خدمات قابل ارائه

الف- آموزش های مبتنی بر شایستگی مدیریت پروژه

واحد آموزش مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه با تعریف برنامه بلند مدت (در قالب 3 پروژه) و به کمک مشاورین خارجی خبره در این زمینه و نیز با همکاری متخصصین داخلی موفق شد یک نظام آموزش و پرورش مبتنی بر شایستگی مدیریت پروژه برای تمامی سطوح مدیریتی نهادهای فعال در اجرای پروژه های بزرگ و پیچیده تدوین نماید. لذا در این سیستم آموزشی، متناسب با شایستگی های لازم برای اجرای پروژه ها و همچنین سطح و جایگاه مدیریتی، به طور کلی 10 واحد آموزش مبتنی بر شایستگی مدیریت پروژه برای اولین بار در کشور تدوین شده و مدل و نرم افزار ارزیابی شایستگی طراحی گردید. علاوه بر این 30 نفر مدرس ویژه نیز برای این نوع آموزش ها با همکاری یک دانشگاه خارجی (APIC استرالیا) آموزش داده شده اند. واحدهای آموزشی تعریف شده به طور کلی به شرح زیر می باشند:

 1. مبانی مدیریت پروژه و برنامه 1 (توجیه کسب و کار، راهبری و مدیریت راهبردی پروژه و برنامه)
 2. مبانی مدیریت پروژه 2 (مدیریت منابع انسانی، تیم سازی، ارتباطات و یکپارچگی)
 3. مبانی مدیریت پروژه 3 (مدیریت محدوده، زمان و هزینه پروژه)
 4. مبانی مدیریت پروژه 4 (مدیریت کیفیت، ریسک و تدارکات پروژه)
 5. سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی پروژه/ برنامه
 6. رهبری و مدیریت تغییر/ برنامه
 7. امور مالی و اقتصادی پروژه و کسب و کار
 8. سیستم های اجرایی و تحویل پروژه/ برنامه
 9. برنامه ریزی راهبردی پروژه/ برنامه و پورتفولیو
 10. ارزیابی و توسعه سازمان های پروژه محور

لازم به ذکر است که آموزش های مبتنی بر شایستگی یکی از نوین ترین سبک های آموزشی می باشند که نحوه اجرای هر یک از واحدهای مذکور به شکل زیر می باشد.

مرحله کلاس

 • تهیه برنامه یادگیری و توسعه
 • آموزش تئوری (کلاس درس)
 • خودارزیابی
 • تکالیف گروهی

مرحله پروژه

 • اجرای پروژه عملی
 • mentoring
 • Coaching
 • ارزیابی توسط همکاران
 • ارزیابی توسط مسئول

مرحله ارزیابی

 • ارزیابی توسط ارزیاب

ب- آموزش دوره های کوتاه مدت مدیریت پروژه

 1. دوره های آموزشی کلیه استانداردهای انجمن مدیریت پروژه آمریکا شامل:
  • دوره آموزشی استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK)
  • دوره آموزشی استاندارد مدیریت پورتفولیو
  • دوره آموزشی استاندارد مدیریت طرح یا برنامه
  • دوره آموزشی استاندارد ساختار شکست کار
  • دوره آموزشی استاندارد شایستگی مدیریت پروژه
  • دوره آموزشی استاندارد مدیریت ارزش کسب شده
  • دوره آموزشی استاندارد مدیریت ریسک پروژه
  • دوره آموزشی استاندارد مدیریت زمان بندی پروژه
  • دوره آموزشی استاندارد مدیریت ساخت پروژه
  • دوره آموزشی استاندارد مدیریت ادعاهای پروژه (Claim)
  • دوره آموزشی استاندارد OPM3
 2. دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه
 3. دوره آموزشی مدل های ارزیابی پروژه ها و سازمان های پروژه محور
 4. دوره آموزشی نرم افزارهای تخصصی مدیریت پروژه ( Primavera, MSP, …)
 5. دوره آموزشی تربیت ارزیابان داخلی و مستقل مدل های CPM3، PEM و ...
 6. دوره آموزشی استاندارد ICB
 7. دوره آموزشی Prince 2


دوره هاي آمادگي براي اخذ مدرك بين المللي PMP

گواهينامه PMP معتبرترين و شناخته شده ترين مدرک حرفه اي مديريت پروژه در جهان مي باشد که توسط انجمن مديريت پروژه آمريکا (PMI) به فعالان و مديران عرصه مديريت پروژه در سرتاسر جهان اعطاء مي گردد. اخذ گواهينامه مستلزم شرکت و موفقيت در آزمون مي باشد. آزمون مذکور، دانش و تجربه مديريت پروژه اي داوطلبين را به روشي مناسب مورد سنجش قرار داده و به افراد موفق، مدرک بين المللي اعطا مي نمايد. دارنده اين مدرک بعنوان فردي متخصص و صاحبنظر و داراي دانش حرف هاي مديريت پروژه به شمار مي رود. با توجه به عدم برگزاري آزمون مذکور در داخل کشور، داوطلبين مي بايست در ساير نقاط جهان و در موسسات مورد تأييد انجمن مديريت پروژه آمريکا در آزمون مذکور شرکت نمايند. واحد آموزش مركز تحقيقات و توسعه مديريت پروژه جهت تسهيل در اخذ اين مدرك، خدماتي مانند برگزاري کلاس هاي آمادگي و آموزشي،عضويت در PMI ، ثبت نام در آزمون، پرداخت با کارت اعتباري، همچنين هماهنگي در اعزام داوطلبين به خارج از کشور ارائه مي نمايد. فرآيند ارائه خدمات در دو فاز آماده سازي و ثبت نام و اعزام جهت شرکت در آزمون صورت می گیرد.

خدمات قابل ارائه

آماده سازي

 • دوره هاي آموزشي استاندارد PMBOK به مدت ۲ هفته (80 ساعت)
 • برگزاري دوره آمادگي آزمون (40 ساعت)
 • ارائه منابع اصلي و کمکي آزمون به داوطلبين
 • برگزاري يک تست شبيه سازي شده آزمون

ثبت نام و اعزام جهت شرکت در آزمون

 • عضويت در انجمن مديريت پروژه آمريکا
 • ثبت نام در آزمون
 • فراهم نمودن تمهيدات و خدمات لازم براي اعزام به جلسه آزمون


مدیریت ریسک پروژه، سازمان و هلدینگ

ريسك‌پذيري قسمت جدايي ناپذير هر كسب و كاري است. تنها چيزي كه در مورد آينده قطعي است، عدم اطمينان و ريسك است. ما در شرايط و لحظات عدم اطمينان زندگي مي‌كنيم. بازارهاي رقابتي، جهاني شدن، سدها و موانع، ركود اقتصادي، تغيير فن آوري، جنگ، تغيير شرايط جوي و مواردي از اين قبيل ريسك هايي با درجات مختلف ايجاد مي‌كنند. در صورتی که ریسک های سازمان ها به خوبی مدیریت نشود، طولی نخواهد کشید که یک سازمان پیشرو و موفق در سطح بین الملل به سازمانی پیرو و ناموفق تبدیل شود و از دنیای رقبابت خارج شود. آنچه مسلم است ریسک حوزه های علوم مدیریت مورد وثوق قرار گرفته است و هیچ حوزه ای را نمی توان بدون توجه به مدیریت ریسک در سازمان ها با موفقیت پیاده نمود. مدیریت ریسک در تمامی حوزه ها نظیر تجارت، ساختمان، پروژه، تولید، بازاریابی و همچنین حسابداری و حسابرسی در راستای حفظ سازمان از خطرات غیرقابل جبران، اهمیت شگرفی یافته است. مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به توسعه مدل های و سیستم های مختلف در حوزه های مختلف مدیریتی پرداخته است. یکی از حوزه هایی که این مرکز به آن توجه ویژه داشته است، حوزه مدیریت ریسک در ابعاد مختلف (راهبردی، عملیاتی، محیطی، پروژه ای و ....) بوده است. این مرکز در همین راستا اقدام به ارائه خدمات مشاوره مدیریت ریسک به سازمان های مختلف نموده است.

خدمات قابل ارائه

 • استقرار سیستم مدیریت ریسک بر اساس مدل های مختلف (ایزو 31000 و مدل COSO) در سازمان ها
 • پیاده سازی مدیریت ریسک پس از استقرار
دریافت فایل راهنما


تماس با ما

تلفن تماس: 88842453-021

دورنگار: 88831395-021

پست الکترونیکی: info@pmir.com

آدرس: تهران - خیابان کریم خان زند - شماره ۳۹

کد پستی: 1585814551